Vyhľadať podujatie

Kontakty

Vydavateľ časopisu kamdomesta a prevádzkovateľ portálu kamdomesta.sk

enter design, s.r.o.
Hutnícka 1, 040 01 Košice
IČO: 36217891
IČ DPH: SK2020063232
IBAN: SK37 3100 0000 0043 5024 3000
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I. Oddiel: Sro, vložka č: 13661/V

Reklama
Karol Horváth / 0905 526 155

karol.horvath@kamdomesta.sk

Mediálne spolupráce
marketing@kamdomesta.sk

Web admin
Anna Nitkulincová
web@kamdomesta.sk
Katka Žačková
katka@kamdomesta.sk

Faktury
faktury@kamdomesta.sk