REZBÁRSKA DIELŇA

Čo sa deti na kurze naučia?

Na kurze sa deti oboznámia so základmi práce s drevom. Získajú nielen praktické zručnosti, ale i teoretické vedomosti o jednotlivých druhoch drevín a pracovných nástrojoch. Osvoja si prácu s rezbárskym náradím (nožík, pílka, dlátko) a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Zhotovia si hračky, úžitkové a dekoratívne predmety.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre deti od 8 rokov; pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií / 1 trimester

Cena kurzu

65 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, materiál, pracovné pomôcky, nástroje a zástery. Vzhľadom k malej skupine garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 14.45 – 16.45 Michal Fiľo
Jesenný trimester 22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 14.45 – 16.45 Michal Fiľo
Zimný trimester 13. 1. 2021 – 24. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 14.45 – 16.45 Michal Fiľo
Jarný trimester 14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 14.45 – 16.45 Michal Fiľo
Jesenný trimester 24. 9. 2020 – 3. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 14.45 – 16.45 Michal Fiľo
Zimný trimester 14. 1. 2021 – 25. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 14.45 – 16.45 Michal Fiľo
Jarný trimester 15. 4. 2021 – 17. 6. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 14.00 – 16.00 Michal Fiľo
Jesenný trimester 25. 9. 2020 – 4. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 14.00 – 16.00 Michal Fiľo
Zimný trimester 15. 1. 2021 – 26. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 14.00 – 16.00 Michal Fiľo
Jarný trimester 16. 4. 2021 – 18. 6. 2021  

Zdroj: www.uluv.sk